شعر عید قربان

شعر عید قربان

عکس, تصویر, شعر عید قربان

عید قربان گرچه آیین خلیل آزر است . . . ملت اسلام را امروز زیب و زیور است

حبّذا عیدى كه سرخ از خون قربانى او . . . گونه اسلام و روى ملت پیغمبر است

حبّذا روزى كه ابراهیم را در كوى دوست . . . ذبح اسماعیل از یك گوسفند آسان‎تر است

حاجیان از جان چنان بوسند آن سنگ سیاه . . . خانه حق را كه گویى خال روى دلبر است

سالى ار یك حج بود مر حاجیان را در حجاز . . . در خراسان خلق را هر روزه حجّ اكبر است

خانه حق را اگر خواهى بپو راه حجاز . . . ور بخواهى صاحب آن خانه در این كشور است

اندرین عیدى كه ملت را همه فرّ و بها . . . ز نو آیین سنّت پاك خلیل آزر است

سعى تو مشكور باد و حجّ تو مبرور باد . . . در حریمى كز شرافت كعبه را تاج سر است

منبع : تبیاندرباره :

تاریخ مطلب : نوامبر 3rd, 2011 | تعداد دفعات بازید : 7,140