نصیحت عاشقانه چارلی چاپلین به دخترش درباره عشق و دوست داشتن

چارلی چاپلین به دخترش گفت :

تا قلب عریان کسی را ندیدی بدن عریانت را نشانش نده

هیچگاه چشمانت را برای کسی که معنی نگاهت را نمیفهمد گریان مکن

قلبت را خالی نگاه دار و اگر هم روزی خواستی کسی را در قلبت جای دهی فقط یک نفر باشد.

به او بگو تورا بیشتر از خودم و کمتر از خدا دوست دارم زیرا به خدا اعتقاد دارم و به تو نیاز…

تا قلب عریان کسی را ندیدی بدن عریانت را نشان ندهدرباره :

تاریخ مطلب : شهریور ۲۴ام, ۱۳۹۰ | تعداد دفعات بازید : 7,714