» اخبار گوناگون

» ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها

آدرس سایت ثبتنام اینترنتی حج عمره دانشجویی

» ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها :

ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

ثبت نام اینترنتی حج عمره دانشجویی

سایت ثبتنام حج عمره مفرده دانشجویی

سایت لبیک

برای ثبتنام اینجا را کلیک نمایید . . .


» برای مشاهده ادامه مطلب اینجا را کلیک نمایید «


درمورد : می باشد.